OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018 R.

OPŁATA MIESIĘCZNA za ŻŁOBEK

  • czesne za pobyt w żłobku w godzinach 6.30-17.00 –  800,00 zł 
  • po godzinie 17 każda rozpoczęta godzina – 25 zł
  • wpisowe – 150 zł (opłata 1 x w danym roku szkolnym) 

CENY POSIŁKÓW (DODATKOWO PŁATNE)

  • Śniadanie – 2,50 zł
  • Obiad – 9,00 zł
  • Podwieczorek – 1,50 zł