OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020 r.

OPŁATA MIESIĘCZNA za przedszkole

 • czesne za pobyt w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 –  500,00 zł ( w tym zajęcia z języka angielskiego, legorobotyka, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne z rytmiką, zajęcia ruchowe z elementami judo)
 • po godzinie 17 każda rozpoczęta godzina – 25 zł
 • wpisowe – 150 zł (opłata 1 x w danym roku szkolnym) 

CENY POSIŁKÓW (DODATKOWO PŁATNE)

 • Śniadanie – 2,50 zł
 • Obiad – 9,00 zł
 • Podwieczorek – 1,50 zł

Dzieci z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO korzystają z pełnej oferty Przedszkola EJBISI bezpłatnie – nie opłacają czesnego oraz posiłków.

 

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

OPŁATA MIESIĘCZNA za przedszkole

 • czesne za pobyt w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 –  400,00 zł ( w tym zajęcia z języka angielskiego, legorobotyka, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne z rytmiką, zajęcia ruchowe z elementami judo)
 • po godzinie 17 każda rozpoczęta godzina – 25 zł
 • wpisowe – 150 zł (opłata 1 x w danym roku szkolnym) 

 

CENY POSIŁKÓW (DODATKOWO PŁATNE)

 • Śniadanie – 2,50 zł
 • Obiad – 9,00 zł
 • Podwieczorek – 1,50 zł

Dzieci z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO korzystają z pełnej oferty Przedszkola EJBISI bezpłatnie – nie opłacają czesnego oraz posiłków.