OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018 R.

OPŁATA MIESIĘCZNE

  • czesne za pobyt w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 –  400,00 zł ( w tym zajęcia z języka angielskiego, legorobotyka, zajęcia taneczne, rękodzieło, terapia  logopedyczną dla dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju mowy)
  • po godzinie 17 każda rozpoczęta godzina – 25 zł
  • wpisowe – 150 zł (opłata 1 x w danym roku szkolnym) 

CENY POSIŁKÓW (DODATKOWO PŁATNE)

  • Śniadanie – 2,50 zł
  • Obiad – 9,00 zł
  • Podwieczorek – 1,50 zł

Dzieci z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO korzystają z pełnej oferty Przedszkola EJBISI bezpłatnie – nie opłacają czesnego, posiłków oraz wszystkich zajęć dodatkowych.