Dzieci uwielbiają bawić się słowami i dźwiękami, mają niezwykły słuch językowy, gdyż obie półkule mózgowe w dzieciństwie odpowiadają za funkcje językowe. Później, powyżej 7-10 roku życia następuje specjalizacja półkul mózgowych i może okazać się, że nauka języków obcych lub innych praktycznych umiejętności nie jest tak łatwa i naturalna jak w latach wcześniejszych. Ten fakt przemawia za tym aby naukę języków zacząć od najmłodszych lat i robić to tak, jak się to dzieje z językiem ojczystym czyli w sposób naturalny, w stałym rzeczywistym kontakcie, w codziennej aktywności połączonej z zabawą.

Faktem jest, że dzieci bilingwalne rozwijają się szybciej, są inteligentniejsze, bardziej komunikatywne i otwarte. Łatwiej zdobywają świat, mają większe grono przyjaciół, co znacząco determinuje ich sukces w przyszłości.

 

W Przedszkolach EJBISI języka angielskiego uczymy naturalnie i nieustannie! Dzieci komunikują się w czasie zajęć językowych w języku angielskim. Poza wyznaczonymi godzinami język angielski  jest w użyciu przez cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu.  Nasz Przedszkolaki codziennie mają żywy kontakt z językiem angielskim w różnych sytuacjach życiowych, poprzez zabawę, śpiew, żywą komunikację. Nasi nauczyciele lingwiści są doskonale przygotowani do uczenia dzieci w wieku przedszkolnym języka  angielskiego metodą naturalną.