TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców z otoczenia poprzez zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu oraz bodźców płynących z własnego ciała – zmysł równowagi oraz czucia głębokiego tzw. propriocepcji.

Świadomość i integracja wrażeń zmysłowych odbieranych przez dziecko jest dla niego bardzo istotna ze względu poczucie własnego ciała w otoczeniu, wpływu na własną aktywność i interakcje z innymi. Terapia integracji sensorycznej jest bardzo atrakcyjną formą terapii, gdyż ma ona charakter zabawy ruchowej podczas, której dziecku dostarczane są bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta integracji sensorycznej przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.
Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie przystosowanej sali integracji sensorycznej. Do terapii integracji sensorycznej wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.

 

Terapia integracji sensorycznej kierowana jest przede wszystkim do dzieci z:

  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • niepełnosprawnościami ruchowymi np. mózgowym porażeniem dziecięcym
  • zaburzeniami wynikającymi z nadpobudliwości
  • trudnościami w uczeniu się
  • zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej
  • problemami w koncentracji uwagi
  • zespołem Downa i innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
  • obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego