KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie doc:

 

Po wypełnieniu Karty zgłoszenia Dziecka prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy: przedszkole@ejbisi.pl

Uwaga! W przypadku Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy wpisanie tej informacji w formularzu w miejscu „Inne uwagi o Dziecku”.

ikonka doc

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

ikonka doc

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

                                                                     

 

bottom11