KADRA EJBISI

Zespół nauczycieli, wychowawców, opiekunów i specjalistów pracujących w EJBISI Przedszkolu Lingwistycznym z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Żłobku i Klubie Malucha to zaangażowana, wykwalifikowana, twórcza i doświadczona grupa pedagogów, terapeutów.

Ich kreatywne, życzliwe i cierpliwe podejście do swoich podopiecznych pozytywnie wpływa na rozwój Państwa dziecka  w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju: fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) społeczno-emocjonalnego  (budowanie  relacji z innymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości), intelektualnego (poszerzanie zasobu wiedzy, zdobywanie doświadczenia, kształtowanie inteligencji – myślenia logicznego, umiejętności poznawczych,  rozwijanie poszczególnych  zmysłów ).  

Nasi nauczyciele i terapeuci dbają by wszystkie dzieci rozwijały się w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, radości  i życzliwości, stale rozwijają swoje kompetencje zawodowe tak, aby w swojej pracy wykorzystywać najnowsze koncepcje i metody,  gwarantujące nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

Wszyscy nauczyciele – wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych.

W EJBISI pamiętamy o tym, ze nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych.

Zespół EJBISI tworzą:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • oligofrenopedagodzy
 • logopeda, naurologopeda
 • surdopedagodzy
 • tyflopedagodzy
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci Integracji Sensorycznej
 • muzykoterapeuta
 • terapeuci dzieci autystycznych
 • dogoterapeuta
 • asystenci nauczyciela
 • specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • pielęgniarka,
 • opiekunki dziecięce
 • nauczyciele gimnastyki korekcyjnej