DYREKCJA I SEKRETARIAT

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem (terapeutą dzieci z zaburzeniami słuchu - niesłyszących, słabo słyszących, zaburzeniami wzroku - niewidomych i słabo widzących), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. W roku 2005 zdobyłam tytuł nauczyciela dyplomowanego. W latach 2010 - 2015 pełniąc funkcję doradcy metodycznego pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji zajmowałam się bezpośrednim wsparciem metodycznym i merytorycznym pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli. Prowadzę liczne szkolenia Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach dotyczących przede wszystkim dostosowania wymagań edukacyjnych, organizacji kształcenia, terapii indywidualnej, wdrażania zaleceń terapeutycznych oraz wspomagania ogólnego rozwoju małego dziecka i stymulacji zaburzonych niepełnosprawnością sfer. Ponadto prowadzę liczne kursy z zakresu organizacji i wykorzystania Sali Doświadczania Świata w terapii i stymulacji rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Organizuję warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych. Na terenie całego województwa śląskiego współpracuję z nauczycielami w zakresie dostosowań, metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci objętych kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawności. Jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością. Tworzyłam Śląski Oddział Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym będąc jego pierwszym na terenie śląska wojewódzkim pełnomocnikiem. W ramach powierzonych zadań zajmowałam się szkoleniem wolontariuszy, tłumaczy / przewodników, asystentów osób z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku oraz wspierałam osoby dorosłe i dzieci głuchoniewidome i ich rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu, terapii i rehabilitacji. Prywatnie jestem mamą 13- letniej wspaniałej córki, żoną, posiadaczką kilku zwierząt i wielu pasji.

Z wykształcenia jestem ekonomistką oraz specjalistą architektury wnętrz. Z zamiłowania studentką pedagogiki. Wcześniej związana byłam z życiem biurowo – bankowym. Prowadziłam również swoją działalność związaną z bukieciarstwem, rękodziełem, wystrojem sal komunijnych i weselnych. Zajmowałam się organizacją urodzin i zabaw dla dzieci. Odkąd pamiętam kontakt z dziećmi sprawiał mi wielką radość i dawał pozytywną energię. Aktualnie w ramach wolnego czasu jestem wolontariuszką VII Szczepu Antidotum. W EJBISI odpowiedzialna jestem za organizację i zarządzanie administracją placówki oraz bieżący kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci. Ta praca to idealne połączenie pasji i umiejętności. Prywatnie jestem spełnioną mamą i żoną oraz kobietą z głową pełną pomysłów.