KADRA PRZEDSZKOLA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i ukończyłam specjalizację nauczycielską ze stopniem magistra. Ukończyłam również pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z edukacją włączającą na wcześniej wymienionym uniwersytecie. Pracowałam w Centrum Terapii Autyzmu w Warszawie, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie, pracując jako asystent-cień, terapeuta zajęciowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie specjalnej oraz prowadząc treningi komunikacyjne. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera oraz jestem animatorem zabaw dziecięcych. W pracy kieruję się poszanowaniem do dziecka i podejściem indywidualnym. W wolnych chwilach czytam książki i spędzam czas z córką.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Obecnie jestem wychowawcą w grupie Tygrysków, gdzie otaczam dzieci wielostronną opieką co sprawia mi wiele radości oraz realizuję zadania wychowawczo - dydaktyczne. Każde dziecko jest dla mnie jednakowo ważne i poprzez budowanie przyjaznej atmosfery pragnę pogłębiać rozwój swoich podopiecznych. Bardzo cenię sobie sprawiedliwość, zaangażowanie, cierpliwość, poczucie humoru, dawanie dzieciom radości i wiem jak ważna jest intuicja pedagogiczna oraz zaspakajanie potrzeb dziecka. W okresie ostatnich trzech lat brałam czynny udział w wolontariacie np. w okresie przedświątecznym prowadziłam warsztaty malowania bombek dla dzieci. Osobisty, emocjonalny stosunek do pracy którą wykonuję, zadań i celów przedszkola skłania mnie do nieustannego pogłębiania wiedzy, rozwijania się , co sprawia że jestem szczęśliwa. Moje motto w pracy: „….dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.’’ (cytat: Janusz Korczak).

Jestem miłą, sympatyczną, pozytywnie do życia nastawioną osobą. Praca w przedszkolu daje mi wielką satysfakcję. Uśmiech dzieciaków, którymi opiekuję się na co dzień w Przedszkolu EJBISI to dla mnie ogromne szczęście i chęć dążenia do wyznaczonych przez siebie celów. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Lubię czytać książki, jeździć na rowerze i spacerować.

W 2010 roku ukończyłam Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach i uzyskałam tytuł licencjata o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Z dziećmi pracuję już od wielu lat, a praca z nimi sprawia mi ogromną satysfakcję i mnóstwo radości. Do tej pory pracowałam jako lektor języka angielskiego w przedszkolach, szkole podstawowej oraz prowadziłam kursy dla dzieci w Międzynarodowym Centrum Językowym TRANSLATOR. Interesuję się pedagogiką, psychologią, literaturą, muzyką oraz tańcem.

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Bankowej. Praca z dziećmi od zawsze była moją pasją, sprawiam mi to wiele przyjemności. Głównie interesuję się tańcem, podróżami i literaturą. Z chęcią prowadzę zajęcia plastyczne oraz gimnastyczne. Uśmiech dziecka sprawia mi ogromna satysfakcję - wtedy widzę, że moja praca ma sens.

Moja droga zawodowa zawsze związana była z opieką i wychowaniem dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym. Bardzo łatwo nawiązuję z nimi kontakt. Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych synów. Do wielu sytuacji podchodzę z humorem i żartem. Swoim zachowaniem staram się dobrze i solidnie stymulować rozwojem dzieci, ich przeżyciami, organizować warunki ciekawej zabawy oraz dostarczać wiadomości o otaczającym świecie. Codzienny kontakt z dziećmi daje mi dużo radości, satysfakcji i siły. Bardzo lubię teatr, dobrą książkę i muzykę.

Ukończyłam studia magisterskie o specjalizacji : Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Przez 5 lat pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prywatnie, jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci. Uwielbiam swój zawód i pracę z dziećmi. Interesuje mnie teatr oraz zajęcia teatralne z maluchami (wspólne tworzenie opowiadań oraz próby występów z dziećmi w krótkich przedstawieniach).

Praca z dziećmi jest moją ogromną pasją. Ich uśmiech to bezcenna nagroda za codzienne zaangażowanie. Kontakt z maluchami od zawsze był mi bliski.

Od zawsze wiedziałam, czym będę się zajmować w życiu – pracą z dziećmi. Pracą, która jest dla mnie przyjemnością, z której radość i wiedzę mogą czerpać najmłodsi. W przedszkolu odnalazłam swoje miejsce. Zawsze staram się poświęcić każdemu dzieciaczkowi tyle samo uwagi. Bezpieczeństwo oraz szczęście podopiecznych są dla mnie sprawą priorytetową w pracy. Mam głowę pełną pomysłów, uwielbiam różnego rodzaju prace plastyczno – techniczne. Chętnie organizuję zajęcia sportowo – taneczne dla dzieci. Szczególnie, że od najmłodszych lat moją wielką pasją i miłością była i jest gimnastyka artystyczna. Mogę śmiało powiedzieć, że dziecięce marzenie o byciu nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz trenerem gimnastyki artystycznej spełniło się. Dodatkowo posiadam uprawnienia wychowawcy oraz kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownika wycieczek szkolnych (w tym również przedszkolnych), licencję trenera oraz sędziego w gimnastyce artystycznej. Z przyjemnością biorę udział w różnego typu kursach, a także szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje.

Praktycznie od zawsze myślałam o tym, by swoją przyszłość ukierunkować na pracę z dziećmi. Bycie nauczycielem wymaga przede wszystkim serca, oddania, cierpliwości i zaangażowania. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” mówił Janusz Korczak. Ja z tymi słowami zgadzam się w pełni. Są one wyznacznikiem, istotą relacji z dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zdobywałam od samego początku nauki na uczelni, odbywając praktyki pedagogiczne, a także podejmując się pracy jako wychowawca kolonijny w okresie wakacyjnym. Od 4 lat jeżdżę systematycznie na kolonie z dziećmi – jest to niezwykła lekcja odpowiedzialności, organizacji, budowania relacji z podopiecznymi. Nieobca jest mi również praca w charakterze wolontariusza, którą odbywałam w przedszkolu oraz na półkoloniach letnich w naszym mieście.

Jestem optymistyczną, miłą, uśmiechniętą osobą. Bardzo lubię dzieci, mam dwójkę własnych pociech. Posiadam certyfikat z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mam bardzo dobry kontakt z dziećmi. Najważniejsze dla mnie to uśmiech, radość oraz bezpieczeństwo dziecka. Staram się dać jak najwięcej czułości. Na co dzień jestem bardzo aktywną osobą. Lubię wycieczki górskie, jazdę na rowerze oraz nordic walking.

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog), dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Znam język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. W roku 2016 ukończyłam kurs I stopnia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Jestem wieloletnim wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.