KADRA PRZEDSZKOLA RUDA ŚLĄSKA

Obecnie jestem studentką pedagogiki Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolnego. Dzięki tym studiom zdobywam wymaganą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu możliwości rozwijania potencjału dzieci. Pomysł na zostanie pedagogiem wziął się z faktu, że od zawsze lubię dzieci oraz mam cierpliwość do pracy z nimi. Jestem pełnym wyrozumiałości i odpowiedzialności człowiekiem, który szybko nawiązuje dobry kontrakt z dzieckiem. Cechuje mnie wysoka kultura osobista oraz rzetelność, niezbędne w pełnieniu obowiązków nauczycielki przedszkolnej. Obserwowanie i stymulowanie rozwoju dzieci to dla mnie nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja przynosząca wiele radości i satysfakcji.

Jestem studentką Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. W życiu prywatnym jestem matką 2 córek. Od zawsze kochałam dzieci, po wychowaniu swoich zapragnęłam zostać pedagogiem. W pracy na tym stanowisku czuję się spełniona. Przynosi mi to wiele radości i satysfakcji. W przedszkolu EJBISI zajmuję się grupą „DINUSIE”. Wcześniej pracowałam w Przedszkolu Specjalnym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, co pomogło mi zdobyć niezbędne doświadczenie. Dzieci są dla mnie niezwykle ważne pozwalają mi spojrzeć na świat z innego punktu widzenia, pięknego, dziecięcego punktu widzenia. Uczą, że radość z życia można odczuwać mimo choroby lub innych ograniczeń. Z radością poznają świat roztaczając wokół siebie pozytywną aurę i ujmującą czarowność.

Wychowawca w żłobku. Obecnie studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Praca z dziećmi to dla mnie sama przyjemność i pasja oraz możliwość poznawania piękna dziecięcego świata. Uwielbiam rozwijać w maluchach zainteresowanie otaczającym światem. W wolnych chwilach czytam książki i spędzać czas z swoim ukochanym chrześniakiem.

Z wykształcenia jestem surdopedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki. Studia magisterskie rozpoczęłam na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. Ukończyłam również kurs języka migowego I stopnia oraz kurs języka migowego I stopnia o profilu społecznym.

Nauczyciel- wychowawca. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna na Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach na Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez cztery lata w przedszkolu jako wychowawca. W swojej pracy staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. Moja praca jest moją pasją. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość. Ważne jest dla mnie zdobywanie doświadczenia, nowych umiejętności i nieustanny rozwój.

Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (edukacja i rehabilitacja osób intelektualnie niepełnosprawnych). Ukończyłam również dwuletnie Studium Medyczne na kierunku Terapia Zajęciowa. Rozpoczęłam aktualnie studia magisterskie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Przez rok pracowałam w szkole podstawowej, pełniąc funkcje nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - z zespołem Aspergera. Ukończyłam też kurs Klanzy (Metoda Pedagogiki Zabawy) Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji. W pracy tej najważniejsze dla mnie jest nawiązanie dobrych kontaktów z dziećmi i stworzenie im przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi zarówno intelektualnemu, jak i społecznemu. Dzięki tej pracy stale poszerzam swoje umiejętności praktyczne i choć nieraz jest ona bardzo nieprzewidywalna i wymaga ogromnej koncentracji, jak również odpowiedzialności i cierpliwości, to wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego zawodu, który sprawiałby mi tyle radości. Dzięki pracy z dziećmi, przekonałam się, że wybrałam bardzo dobrze swoją drogę zawodową, którą nadal zamierzam kroczyć i zdobywać nowe doświadczenia i stopnie zawodowe. Mam również nadzieję, że nadal będzie mi dane spełniać się w roli nauczyciela, doskonalić i wzbogacać swój warsztat pracy. W EJBISI pełnię rolę nauczyciela wspierającego.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach gdzie studiowałam na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją Gimnastyka Korekcyjna oraz Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją Edukacja Dla Bezpieczeństwa. Ukończyłam także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Jestem instruktorem narciarstwa i Ratownikiem Pierwszej Pomocy IFACC.596 Od 2011 roku jeżdżę z dziećmi na obozy letnie i zimowe jako wychowawca oraz instruktor. Wolny czas spędzam aktywnie – jeżdżąc na rowerze, rolkach, nartach, pływając, wspinając się oraz chodząc po górach ze znajomymi i rodziną. Uwielbiam swoją pracę – pracę z dziećmi, ponieważ to nie tylko ja pokazuję im świat, ale również one przypominają mi o radościach płynących z drobnych rzeczy oraz gestów.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi zdobyłam kończąc studia magisterskie na kierunku Pedagogiki ze specjalnością Wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej na Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach w placówkach szkolnych i przedszkolnych, pracując w charakterze opiekunki dziecięcej oraz jako animator licznych imprez dziecięcych. Praca z dziećmi to moja pasja i zamiłowanie. Robię to, co kocham abym nigdy nie musiała pracować.

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu, oligofrenopedagog. Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (edukacja i rehabilitacja osób intelektualnie niepełnosprawnych). Wiele lat działałam w Związku Harcerstwa Polskiego w Mikołowie gdzie rozwijałam swoje zainteresowania oraz współprowadziłam gromadę zuchową. Od 2013 roku pracuję z dziećmi jako animator (prowadzę półkolonie, organizuje wyjazdy oraz jestem częstym gościem na urodzinkach). W wolnej chwili jeżdżę na wycieczki rowerowe po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz czytam książki.

Studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości, energii oraz satysfakcji. Z ogromną radością patrzę na postępy przedszkolaków . Zależy mi na tym, aby dzieci miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz przychodziły do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy. Moim hobby jest teatr, logopedia oraz język niemiecki. Moim autorskim pomysłem jest wprowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci. Chciałabym pokazać dzieciom magię teatru i wydobyć z nich pokłady kreatywności.

Nauczyciel – wychowawca (grupa przedszkolna Jeżyki). Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Aktualnie studiuję zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi rozpoczęłam już jako nastolatka, kiedy opiekowałam się młodszymi od siebie kuzynami, i dzięki nim wybierając dalszą drogę edukacji wiedziałam , że najbardziej satysfakcjonującą będzie dla mnie praca z dziećmi. Kolejne moje doświadczenia jako nauczyciel przedszkolny. Jestem spełnionym pedagogie a praca z maluszkami jest moją pasją. Uwielbiam dzieci i praca z nimi sprawia mi ogromną radość. Jestem osobą sumienną i lubiącą nowe wyzwania, których nie brakuje w pracy z przedszkolakami. Uważam, że najważniejsze w pracy z dziećmi jest cierpliwość i zrozumienie małego człowieka i jego świata. Swoją pracę kocham za to, że kiedy mam kiepski humor nie sposób nie uśmiechnąć, gdy patrzę na działania i osiągnięcia moich Jeżyków.