KADRA PRZEDSZKOLA RUDA ŚLĄSKA

Jestem studentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracowałam z dziećmi w przedszkolu, żłobku, a także jako animator zabaw dziecięcych. Moja praca to pasja, która daje mi wiele satysfakcji. W swoich pracy z dziećmi staram się wykorzystywać różnorodne metody i formy zajęć, aby zainteresować je otaczającym światem. Praca którą wykonuje jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ już we wczesnych latach życia dziecka kształtuje się jego światopogląd. To właśnie w żłobku czy przedszkolu przygotowuje się dzieci do życia w społeczeństwie. Dlatego też ważne jest dostarczenie dziecku różnorodnych bodźców do kształtowania jego osobowości. Chciałabym, aby moja praca przynosiła dzieciom radość i chęć zdobywania nowych doświadczeń.

Jestem studentką Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. W życiu prywatnym jestem matką 2 córek. Od zawsze kochałam dzieci, po wychowaniu swoich zapragnęłam zostać pedagogiem. W pracy na tym stanowisku czuję się spełniona. Przynosi mi to wiele radości i satysfakcji. W przedszkolu EJBISI zajmuję się grupą „DINUSIE”. Wcześniej pracowałam w Przedszkolu Specjalnym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, co pomogło mi zdobyć niezbędne doświadczenie. Dzieci są dla mnie niezwykle ważne pozwalają mi spojrzeć na świat z innego punktu widzenia, pięknego, dziecięcego punktu widzenia. Uczą, że radość z życia można odczuwać mimo choroby lub innych ograniczeń. Z radością poznają świat roztaczając wokół siebie pozytywną aurę i ujmującą czarowność.

Wychowawca w żłobku. Obecnie studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Praca z dziećmi to dla mnie sama przyjemność i pasja oraz możliwość poznawania piękna dziecięcego świata. Uwielbiam rozwijać w maluchach zainteresowanie otaczającym światem. W wolnych chwilach czytam książki i spędzać czas z swoim ukochanym chrześniakiem.

Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. W roku 2006 ukończyłam Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Gliwicach. Studiowałam Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (specjalność wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna) oraz Oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Śląskim ( studia podyplomowe). Instruktor piłki ręcznej. W latach 2010-2011 pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rytmiczno-umuzykalniających. Obecnie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Z wykształcenia jestem surdopedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki. Studia magisterskie rozpoczęłam na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. Ukończyłam również kurs języka migowego I stopnia oraz kurs języka migowego I stopnia o profilu społecznym.

Nauczyciel - wychowawca w przedszkolu. W dzieciństwie uwielbiałam wcielać się w rolę nauczyciela i tak zostało do dziś. Spełniło się moje marzenie o nauczaniu dzieci. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Ukończyłam studia na Wyższej Uczelni Pedagogicznej w Mysłowicach o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz studia podyplomowe o kierunku Administracja i Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam również ognisko muzyczne ( gram na pianinie i keyboardzie od 6 roku życia). Bardzo lubię dzieci, lubię ich uczyć, lubię patrzeć na ich rozdziawione pysie, gdy słuchają z zaciekawieniem tego co mam im do przekazania. Lubię cieszyć się razem z nimi ich sukcesami na zajęciach, lubię wyjeżdżać z nimi na wycieczki, lubię się wygłupiać razem z nimi. Tak więc w kilku tych słowach chciałam zawrzeć wszystko co uwielbiam w swoim życiu. Praca z dziećmi to moja pasja.

Nauczyciel- wychowawca. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna na Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach na Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez cztery lata w przedszkolu jako wychowawca. W swojej pracy staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. Moja praca jest moją pasją. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość. Ważne jest dla mnie zdobywanie doświadczenia, nowych umiejętności i nieustanny rozwój.

Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (edukacja i rehabilitacja osób intelektualnie niepełnosprawnych). Ukończyłam również dwuletnie Studium Medyczne na kierunku Terapia Zajęciowa. Rozpoczęłam aktualnie studia magisterskie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Przez rok pracowałam w szkole podstawowej, pełniąc funkcje nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - z zespołem Aspergera. Ukończyłam też kurs Klanzy (Metoda Pedagogiki Zabawy) Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji. W pracy tej najważniejsze dla mnie jest nawiązanie dobrych kontaktów z dziećmi i stworzenie im przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi zarówno intelektualnemu, jak i społecznemu. Dzięki tej pracy stale poszerzam swoje umiejętności praktyczne i choć nieraz jest ona bardzo nieprzewidywalna i wymaga ogromnej koncentracji, jak również odpowiedzialności i cierpliwości, to wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego zawodu, który sprawiałby mi tyle radości. Dzięki pracy z dziećmi, przekonałam się, że wybrałam bardzo dobrze swoją drogę zawodową, którą nadal zamierzam kroczyć i zdobywać nowe doświadczenia i stopnie zawodowe. Mam również nadzieję, że nadal będzie mi dane spełniać się w roli nauczyciela, doskonalić i wzbogacać swój warsztat pracy. W EJBISI pełnię rolę nauczyciela wspierającego.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach gdzie studiowałam na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją Gimnastyka Korekcyjna oraz Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją Edukacja Dla Bezpieczeństwa. Ukończyłam także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Jestem instruktorem narciarstwa i Ratownikiem Pierwszej Pomocy IFACC.596 Od 2011 roku jeżdżę z dziećmi na obozy letnie i zimowe jako wychowawca oraz instruktor. Wolny czas spędzam aktywnie – jeżdżąc na rowerze, rolkach, nartach, pływając, wspinając się oraz chodząc po górach ze znajomymi i rodziną. Uwielbiam swoją pracę – pracę z dziećmi, ponieważ to nie tylko ja pokazuję im świat, ale również one przypominają mi o radościach płynących z drobnych rzeczy oraz gestów.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i ukończyłam specjalizację nauczycielską ze stopniem magistra. Ukończyłam również pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z edukacją włączającą na wcześniej wymienionym uniwersytecie. Pracowałam w Centrum Terapii Autyzmu w Warszawie, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie, pracując jako asystent-cień, terapeuta zajęciowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie specjalnej oraz prowadząc treningi komunikacyjne. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera oraz jestem animatorem zabaw dziecięcych. W pracy kieruję się poszanowaniem do dziecka i podejściem indywidualnym. W wolnych chwilach czytam książki i spędzam czas z córką.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi zdobyłam kończąc studia magisterskie na kierunku Pedagogiki ze specjalnością Wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej na Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach w placówkach szkolnych i przedszkolnych, pracując w charakterze opiekunki dziecięcej oraz jako animator licznych imprez dziecięcych. Praca z dziećmi to moja pasja i zamiłowanie. Robię to, co kocham abym nigdy nie musiała pracować.

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu, oligofrenopedagog. Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (edukacja i rehabilitacja osób intelektualnie niepełnosprawnych). Wiele lat działałam w Związku Harcerstwa Polskiego w Mikołowie gdzie rozwijałam swoje zainteresowania oraz współprowadziłam gromadę zuchową. Od 2013 roku pracuję z dziećmi jako animator (prowadzę półkolonie, organizuje wyjazdy oraz jestem częstym gościem na urodzinkach). W wolnej chwili jeżdżę na wycieczki rowerowe po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz czytam książki.

Studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości, energii oraz satysfakcji. Z ogromną radością patrzę na postępy przedszkolaków . Zależy mi na tym, aby dzieci miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz przychodziły do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy. Moim hobby jest teatr, logopedia oraz język niemiecki. Moim autorskim pomysłem jest wprowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci. Chciałabym pokazać dzieciom magię teatru i wydobyć z nich pokłady kreatywności.

Nauczyciel – wychowawca (grupa przedszkolna Jeżyki). Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Aktualnie studiuję zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi rozpoczęłam już jako nastolatka, kiedy opiekowałam się młodszymi od siebie kuzynami, i dzięki nim wybierając dalszą drogę edukacji wiedziałam , że najbardziej satysfakcjonującą będzie dla mnie praca z dziećmi. Kolejne moje doświadczenia jako nauczyciel przedszkolny. Jestem spełnionym pedagogie a praca z maluszkami jest moją pasją. Uwielbiam dzieci i praca z nimi sprawia mi ogromną radość. Jestem osobą sumienną i lubiącą nowe wyzwania, których nie brakuje w pracy z przedszkolakami. Uważam, że najważniejsze w pracy z dziećmi jest cierpliwość i zrozumienie małego człowieka i jego świata. Swoją pracę kocham za to, że kiedy mam kiepski humor nie sposób nie uśmiechnąć, gdy patrzę na działania i osiągnięcia moich Jeżyków.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Obecnie jestem wychowawcą w grupie Tygrysków, gdzie otaczam dzieci wielostronną opieką co sprawia mi wiele radości oraz realizuję zadania wychowawczo - dydaktyczne. Każde dziecko jest dla mnie jednakowo ważne i poprzez budowanie przyjaznej atmosfery pragnę pogłębiać rozwój swoich podopiecznych. Bardzo cenię sobie sprawiedliwość, zaangażowanie, cierpliwość, poczucie humoru, dawanie dzieciom radości i wiem jak ważna jest intuicja pedagogiczna oraz zaspakajanie potrzeb dziecka. W okresie ostatnich trzech lat brałam czynny udział w wolontariacie np. w okresie przedświątecznym prowadziłam warsztaty malowania bombek dla dzieci. Osobisty, emocjonalny stosunek do pracy którą wykonuję, zadań i celów przedszkola skłania mnie do nieustannego pogłębiania wiedzy, rozwijania się , co sprawia że jestem szczęśliwa. Moje motto w pracy: „….dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.’’ (cytat: Janusz Korczak).

air max air max nike air nike air max hombre max hombre