KADRA SPECJALISTÓW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w tym z dziećmi z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z różnego rodzaju zespołami genetycznymi. Dodatkowo ukończyłam dwustopniowe szkolenie Integracji Sensorycznej, dzięki któremu uzyskałam uprawnienia do diagnozy i terapii dzieci w zakresie Integracji Sensorycznej. Obecnie jestem na ostatnim semestrze studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, a w przyszłości zamierzam zdobyć dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Zajęcia z dziećmi dają mi ogromną satysfakcję, dlatego planuję dalej zdobywać doświadczenia i cenną wiedzę przydatną w mojej pracy.

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog), dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Znam język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. W roku 2016 ukończyłam kurs I stopnia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Jestem wieloletnim wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.