KADRA SPECJALISTÓW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w tym z dziećmi z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z różnego rodzaju zespołami genetycznymi. Dodatkowo ukończyłam dwustopniowe szkolenie Integracji Sensorycznej, dzięki któremu uzyskałam uprawnienia do diagnozy i terapii dzieci w zakresie Integracji Sensorycznej. Obecnie jestem na ostatnim semestrze studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, a w przyszłości zamierzam zdobyć dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Zajęcia z dziećmi dają mi ogromną satysfakcję, dlatego planuję dalej zdobywać doświadczenia i cenną wiedzę przydatną w mojej pracy.

Neurologopeda dziecięcy, logopeda, pedagog. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu natomiast logopedyczne na Uniwersytecie Śląskiem. Moje doświadczenie zawodowe jest rezultatem pracy w ośrodku rehabilitacji, centrum diagnostyki i terapii, szpitalu klinicznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkolach i szkołach.

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 25 lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem wychowawcą klas integracyjnych. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogicznym w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach wzbogacających moją wiedzę i doświadczenie np. „ Autyzm – w stronę samodzielności”, „Rola ruchu w nauce pisania”, „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu”. W ostatnim czasie moje zainteresowania skierowałam ku metodom wspomagającym naukę, rozwój i rehabilitację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest nią kynoterapia. To metoda, w której specjalnie przeszkolony pies pełni rolę terapeuty. Mój Lord – to 2-letni labrador, uzyskał status psa terapeuty I stopnia. Certyfikat oraz jego usposobienie pozwala nam uatrakcyjniać dzieciom pobyt w przedszkolu oraz wspomagać ich rozwój i edukację. Lord jest doskonałym motywatorem, świetnie potrafi zachęcać dzieci do pracy, szybko nawiązuje więź dziecko – zwierzę, wpływa na pobudzenie zmysłów i na poprawienie komunikacji. To tylko niektóre pozytywne zalety kynoterapii. Aby rozwinąć wiedzę w tym kierunku obecnie jestem uczestnikiem kursu „ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem (wybrane metody terapii wspomagającej - dogoterapia...”

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog), dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Znam język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. W roku 2016 ukończyłam kurs I stopnia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Jestem wieloletnim wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.