KADRA SPECJALISTÓW RUDA ŚLĄSKA

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Przez 20 lat pracowałam jako rehabilitant w placówkach medycznych. 2004 roku rozpoczęłam pracę z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnymi i zaburzeniami rozwoju. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuję jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzę terapię SI. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pomagam również dzieciom niepełnosprawnym rozwijać ich pasje sportowe, działając w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie. Prywatnie spędzam aktywnie czas z mężem i trójką synów

Pedagog specjalny. Jestem nauczycielem dyplomowanym, od ponad 20 lat zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z różnymi problemami rozwojowymi praktykując w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla nauczycieli i rodziców, zwłaszcza z zakresu terapii pedagogicznej, pracy z dzieckiem nadpobudliwym oraz wspomaganiem uczenia się. Współpracuję z różnymi instytucjami oświatowymi realizując działania w ramach programów unijnych. Ukończyłam studia magisterskie o profilu Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza na Uniwersytecie Śląskim, a następnie Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Psychopedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Oligofrenopedagogikę i Edukację Integracyjną w ogólnodostępnych placówkach oświatowych w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu. W kręgu moich zainteresowań jest zwłaszcza problem zespołu ADHD oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. W związku z tym uczestniczyłam m.in. w szkoleniach : terapia ręki I° i II° , kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD i zachowaniami opozycyjno- buntowniczymi, podstawy terapii poznawczo- behawioralnej, terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (3 stopnie), nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof.J. Cieszyńskiej, programy aktywności M.C.Knill, kurs wstępny Pedagogiki Zabawy, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej, elementy profilaktyki i terapii muzycznej, komunikacja niewerbalna MAKATON I°, Trening Umiejętności Społecznych. Lubię pracę z dziećmi, ponieważ nigdy nie jest nudna, stanowi wyzwanie oraz stwarza okazję do ciągłego doskonalenia się i rozwoju. Podczas zajęć nie tylko ja uczę dzieci - one uczą też mnie, zwłaszcza cierpliwości w pokonywaniu trudności i dostrzeganiu małych radości. Moja praca to moja pasja, ale w wolnym czasie chętnie podróżuję z rodziną, dwójką dorosłych już dzieci, chodzę po górach, jeżdżę na rowerze lub nartach.

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 25 lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem wychowawcą klas integracyjnych. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogicznym w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach wzbogacających moją wiedzę i doświadczenie np. „ Autyzm – w stronę samodzielności”, „Rola ruchu w nauce pisania”, „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu”. W ostatnim czasie moje zainteresowania skierowałam ku metodom wspomagającym naukę, rozwój i rehabilitację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest nią kynoterapia. To metoda, w której specjalnie przeszkolony pies pełni rolę terapeuty. Mój Lord – to 2-letni labrador, uzyskał status psa terapeuty I stopnia. Certyfikat oraz jego usposobienie pozwala nam uatrakcyjniać dzieciom pobyt w przedszkolu oraz wspomagać ich rozwój i edukację. Lord jest doskonałym motywatorem, świetnie potrafi zachęcać dzieci do pracy, szybko nawiązuje więź dziecko – zwierzę, wpływa na pobudzenie zmysłów i na poprawienie komunikacji. To tylko niektóre pozytywne zalety kynoterapii. Aby rozwinąć wiedzę w tym kierunku obecnie jestem uczestnikiem kursu „ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem (wybrane metody terapii wspomagającej - dogoterapia...”

Neurologopeda dziecięcy, logopeda, pedagog. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu natomiast logopedyczne na Uniwersytecie Śląskiem. Moje doświadczenie zawodowe jest rezultatem pracy w ośrodku rehabilitacji, centrum diagnostyki i terapii, szpitalu klinicznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkolach i szkołach.

Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta, instruktor tańca. Odkąd pamiętam... wiedziałam, że moje życie zawodowe będzie związane z dziećmi. Ukończenie studiów z zakresu Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii oraz Terapii Pedagogicznej z Rewalidacją Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi pozwoliło mi na pracę z dziećmi w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2016 roku ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej. W praktyce zaczęłam wykorzystywać zdobytą wiedzę pracując jako wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz placówkach wychowawczo-oświatowych. Jako dziecko zaczęłam swoją przygoda z tańcem, w ciągu kilkunastu lat uprawiania tego sportu niejednokrotnie sięgnęłam po tytuł mistrzyni Polski oraz Europy. Zajęcia terapeutyczne, które prowadzę dotyczą obszaru terapii pedagogicznej i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Moi podopieczni mogą liczyć na specjalistyczne podejście, dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb każdego dziecka. W prowadzonej przeze mnie terapii ruchowej wykorzystuję elementy Integracji Sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapii. Prywatnie, moje pasje to woda i taniec.

Od 1993 roku pracowałam jako pielęgniarka, opiekowałam się chorymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi dorosłymi. Poszerzając swoje kwalifikacje ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im.J. Korczaka w Katowicach o profilu Terapia Pedagogiczna. Moje zainteresowania krążą wokół pomocy i terapii najmłodszych z zaburzeniami rozwojowymi, dlatego ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Aktualnie specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem podnosząc swoje kwalifikacje o uczestnictwo w stażach i kursach związanych z terapią behawioralną.

Jestem pedagogiem specjalnym w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysharmoniami rozwojowymi zarówno w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jak i zajęć rewalidacyjnych. Każdemu dziecku, które obejmuję terapią, zapewniam specjalistyczne, profesjonalne podejście dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, integracji odruchów dr Sally Goddard. Obecnie jestem studentką studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Praca jest dla mnie wyzwaniem, stwarza okazję do ciągłego doskonalenia się i rozwoju, aby zaspokoić dziecięcą ciekawość świata i potrzebę działania.

Od ponad 20 lat pracuje z młodzieżą i dziećmi z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną . Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłem studia magisterskie na wydziale wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także kurs Oligofrenopedagogiki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Jestem absolwentem studium Niekonwencjonalnych Metod Leczenia, a także masażystą. Ukończyłem także podyplomowe studia na kierunku – Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu Integracji Sensorycznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu, a także Szkolenie – „Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej„ prowadzone przez Zbigniewa Przyroskiego w Ośrodku Sensum Mobile w Warszawie. Oprócz pracy zawodowej staram się jeszcze znaleźć czas na swoje hobby, którym jest bieganie, jazda na rowerze oraz sporty ekstremalne.

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog), dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Znam język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. W roku 2016 ukończyłam kurs I stopnia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Jestem wieloletnim wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.

nike air nike air max bw max pandora joyeria bw pandora joyeria