KADRA SPECJALISTÓW RUDA ŚLĄSKA

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Przez 20 lat pracowałam jako rehabilitant w placówkach medycznych. 2004 roku rozpoczęłam pracę z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnymi i zaburzeniami rozwoju. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuję jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzę terapię SI. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pomagam również dzieciom niepełnosprawnym rozwijać ich pasje sportowe, działając w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie. Prywatnie spędzam aktywnie czas z mężem i trójką synów

Od 1993 roku pracowałam jako pielęgniarka, opiekowałam się chorymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi dorosłymi. Poszerzając swoje kwalifikacje ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im.J. Korczaka w Katowicach o profilu Terapia Pedagogiczna. Moje zainteresowania krążą wokół pomocy i terapii najmłodszych z zaburzeniami rozwojowymi, dlatego ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Aktualnie specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem podnosząc swoje kwalifikacje o uczestnictwo w stażach i kursach związanych z terapią behawioralną.

Jestem pedagogiem specjalnym w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysharmoniami rozwojowymi zarówno w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jak i zajęć rewalidacyjnych. Każdemu dziecku, które obejmuję terapią, zapewniam specjalistyczne, profesjonalne podejście dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, integracji odruchów dr Sally Goddard. Obecnie jestem studentką studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Praca jest dla mnie wyzwaniem, stwarza okazję do ciągłego doskonalenia się i rozwoju, aby zaspokoić dziecięcą ciekawość świata i potrzebę działania.

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 19 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog), dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Znam język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. W roku 2016 ukończyłam kurs I stopnia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Jestem wieloletnim wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.