Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do skorzystania z:

  • diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju procesów integracji sensorycznej
  • zajęć z surdopedagogiem
  • zajęć z tyflopedagogiem
  • zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem ortezy FIXFORM

 

Cena 1 godziny zajęć wynosi 100 zł.