CENNIK PRZEDSZKOLA

Obowiązuje od 01.09.2016 r.

 

 OPŁATA MIESIĘCZNA

  • czesne za pobyt w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 – 350 zł (oferujemy zajęcia języka angielskiego, legorobotyki, judo, rytmiki dla wszystkich dzieci oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci 5,6 letnich, terapię logopedyczną dla dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju mowy)
  • po godzinie 17 każda rozpoczęta godzina – 25 zł
  • wpisowe – 100 zł (opłata 1 x w danym roku szkolnym) możliwość wpłaty w 2 ratach (wrzesień I semestr, luty II semestr)
  • ubezpieczenie – 38 zł (opłata 1 x w roku szkolnym, dobrowolna)

 

 CENY POSIŁKÓW (dodatkowo płatne)

  • Śniadanie – 2 zł
  • Obiad – 8 zł
  • Podwieczorek – 1 zł

Istnieje możliwość przynoszenia przez Dziecko własnego śniadania oraz podwieczorku.

Dzieci z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO korzystają z pełnej oferty Przedszkola EJBISI bezpłatnie – nie opłacają czesnego, posiłków oraz wszystkich zajęć dodatkowych.

 

bottom11