PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe wplecione są w plan zajęć wynikających z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywają się w przedszkolu zgodnie z opracowanym dla każdej grupy wiekowej harmonogramu.

Oferujemy:

  • język angielski – codziennie w trybie zajęć grupowych i tematycznych
  • gimnastykę korekcyjną dla grup starszych
  • terapię logopedyczną (dla dzieci zakwalifikowanych do terapii
  • trening umiejętności społecznych (dla dzieci zakwalifikowanych)
  • zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
  • gimnastyka z elementami judo
  • zajęcia legorobotyki

Ponadto, w każdej grupie przedszkolnej realizowane są po dwa programy zajęć dodatkowych, które opracowane są przez wychowawców poszczególnych grup zgodnie z wiekiem i zainteresowaniami dzieci.