Ramowy (dzienny) plan organizacji wychowania przedszkolnego

Godzina Aktywność Rodzaj zajęć
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

Pobyt płatny wg uchwały

Nr 542/2018  Rady Miasta Siemianowic Śląskich dla dzieci korzystających z dofinansowania z miasta Siemianowice Śląskie

8.30 – 9.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć  wynikających z realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego – zajęcia  bezpłatne

9.00 – 9.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Śniadanie

9.30 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych wg planów w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w formie zajęć grupowych, wprowadzanie części słownictwa w dwóch językach – w języku polskim i w języku angielskim.

Zajęcia wynikające z realizacji tematu dnia wg planu miesięcznego – zajęcia manualne, plastyczne, grafomotoryczne, muzyczne, ruchowe.  

Zajęcia językowe w języku angielskim – grupy młodsze.

10.30 –11.30 Realizacja różnych form aktywności ruchowej, w tym spacery, zabawy dowolne na świeżym (zajęcia sportowe, taneczne, ruchowe).
11.30 –12.30 Przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się  podczas jedzenia.

12.30 –13.30 Grupy młodsze (3, 4 latki)

Leżakowanie lub relaksacja przy muzyce z elementami bajkoterapii.

Grupy starsze (5, 6 latki)

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą, wyobraźnie, myślenie matematyczne oraz ekspresję ruchową. Zajęcia językowe w języku angielskim

13.30 –14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

Utrwalenie pojęć w tym zwrotów grzecznościowych w języku angielskim.

 

Pobyt płatny wg uchwały

Nr 542/2018  Rady Miasta Siemianowic Śląskich dla dzieci korzystających z dofinansowania z miasta Siemianowice Śląskie

14.30 – 17.00 Zajęcia wg miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej rozwijające wyobraźnię, umiejętności konstrukcyjne, plastyczne, manualne.

Zajęcia dodatkowe wg oferty.

Pobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

Rozchodzenie się dzieci