Godzina Aktywność

6.30 – 8.00

Grupy łączone.

Schodzenie się Dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne stymulujące rozwój społeczno – emocjonalny, poznawczy, językowy Dzieci.

8.00 – 9.00

Zabawy integrujące w poszczególnych grupach. Zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy ruchowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, w tym rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami Dzieci.

Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjno-porządkowe, doskonalenie samoobsługi (toaleta).

9:00 – 09:30 Śniadanie – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
 9.30 – 11.30 Realizacja zadań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wprowadzanie słownictwa w dwóch językach ? w języku polskim i w języku angielskim.

Zajęcia tematyczne według harmonogramu tygodniowego zajęć dodatkowych.

Grupowe zajęcia z języka angielskiego.

Realizacja różnych form aktywności ruchowej (zabawy dowolne, wyjścia na spacer, zabawy w ogrodzie).

Zabawy tematyczne w sali.

 11.30 – 12.00  Przygotowanie do obiadu – czynności organizacyjno porządkowe, czynności higieniczne
12:00 – 12:30 Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
12.30 – 13.30 Grupy młodsze:

  • odpoczynek poobiedni

Grupy starsze:

  • zajęcia stolikowe w małych grupach, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, ruchowy i językowy, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
13.30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne, doskonalenie zwrotów dniaŸ codziennego w języku angielskim

Podwieczorek

14.00 – 15.00 Zajęcia grupowe z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe.

Zajecia indywidualne utrwalające zagadnienia z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (grupy starsze).

Zabawy tematyczne kierowane przez nauczyciela.

15.00 – 17.00 Grupy łączone

Zabawy dowolne oraz zajęcia dodatkowe według zainteresowań Dzieci.

Zabawy i gry indywidualne – tematyczne, konstrukcyjne, stolikowe.

Rozchodzenie się Dzieci.