Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.

Sala Doświadczania świata to specjalnie wyposażona sala do stymulacji polisensorycznej, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów. Skierowana jest dla dzieci już od pierwszych miesięcy życia.

Dzięki wielozmysłowej terapii w Sali Doświadczania Świata dzieci z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie, świadomie i personalnie, ponieważ sala ta, to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

 

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

 

Wzrok:

 • Zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • Ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
 • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

 

Słuch:

 • Ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • Poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
 • Zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 • Rozwijanie pamięci słuchowej,
 • Stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
 • Ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

 

Dotyk:

 • Poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 • Poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
 • Ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
 • Rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • Rozwój aktywności ruchowej.

 

Węch:

 • Poszerzanie doświadczeń węchowych,
 • Ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 • Budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

 

Smak:

 • Rozwijanie percepcji smakowej,
 • Nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,
 • Poszerzanie preferencji smakowych.