DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły takie jak: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne – równowagi oraz czucia głębokiego).

Jest dla Dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej podczas której dostarczane są Dziecku bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego Dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania Dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje Dziecko do dalszego wysiłku.
Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie przystosowanej sali SI. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.

 

Terapia SI kierowana jest przede wszystkim do Dzieci z:

  • trudnościami w uczeniu się
  • zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej
  • nadruchliwością i problemami koncentracji uwagi
  • zespołem Downa i innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
  • autyzmem wczesnodziecięcym
  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego

 

bottom11