POPOŁUDNIOWA OFERTA TERAPII DLA DZIECI W EJBISI

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do skorzystania z:

– popołudniowych indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania ozwoju dziecka
– diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju procesów integracji sensorycznej
– zajęć z surdopedagogiem
– zajęć z tyflopedagogiem

 

bottom11

  Matthias Farley Womens Jersey