WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W Przedszkolu oraz w Żłobku ?EJBISI? organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka.

Posiadamy możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju poprzez organizację indywidualnych zajęć z psychologiem, logopedą / neurologopedą, fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą dzieci autystycznych. Dysponujemy środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor placówki powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla każdego Dziecka na podstawie:
a) wniosku Rodzica/Opiekuna prawnego do Dyrektora Przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka,
b) opinii canada goose outlet Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka,
c) oświadczenia Dodziców/Opiekunów prawnych o tym, że Dziecko nie canada goose outlet korzysta z zajęć organizowanych w canada goose männer ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,

Prowadzimy również zajęcia w ramach realizacji WWR dla Dzieci, canada goose männer które nie są wychowankami naszego Żłobka czy Przedszkola.

 

bottom11