WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole stwarza Podopiecznym bezpieczne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju zarówno emocjonalnego, społecznego, umysłowego, językowego jak i fizycznego. Zachęcamy do działań i poszukiwań, inspirujemy i motywujemy do wielokierunkowej aktywności. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesu oraz radzenia sobie z porażką. Pomagamy Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych rozwijać się na miarę ich możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych, przezwyciężać codzienne trudności. Rodzicom i opiekunom wszystkich dzieci uczęszczających do EJBISI udzielamy indywidualnego wsparcia i porad w zakresie rozwoju wychowania.

MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewnienie Podopiecznym przyjaznej atmosfery poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, poszanowania godności, wspieranie nieustannego rozwoju osobowości Dziecka, rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności, kształtowanie postawy otwartej na potrzeby drugiego Człowieka oraz środowiska, nauczanie swobodnej i płynnej komunikacji w języku angielskim.