Rekrutacja dzieci do Przedszkoli EJBISI w Rudzie Śląskiej i Siemianowicach Śląskich oraz Żłobka EJBISI w Rudzie Śląskiej

Rekrutacja do naszych placówek trwa na bieżąco cały rok szkolny a przyjęcia do przedszkoli lub żłobka zależne są od dostępności wolnych miejsc w naszych placówkach.

W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się w zakładce DLA RODZICÓW i wysłać odpowiednio na adres:

przedszkole@ejbisi.pl jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola w Rudzie Śląskiej

olimpijskie@ejbisi.pl jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola w Siemianowicach Śląskich.

W sytuacji braku aktualnie wolnych miejsc w każdej z placówek, dziecko zostanie zapisane na listę oczekujących i na bieżąco będziemy kontaktować się z Państwem informując o dostępność miejsc.

Uwaga! W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, prosimy o podanie tej informacji w karcie zgłoszeniowej.