Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie doc:

Po wypełnieniu Karty zgłoszenia Dziecka prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy:

przedszkole@ejbisi.pl – dotyczy Żłobka EJBISI i Przedszkola EJBISI w Rudzie Śląskiej,

olimpijskie@ejbisi.pl – dotyczy Przedszkola EJBISI w Siemianowicach Śląskich

Uwaga! W przypadku Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy o wpisanie tej informacji w formularzu w miejscu „Inne uwagi o dziecku”.