ROK 2014 – Ruda Śląska

Zespół placówek EJBISI powstał w roku 2014 rozpoczynając swą działalność od Przedszkola EJBISI w Rudzie Śląskiej. Początkowo działaliśmy jako przedszkole lingwistyczne z oddziałami integracyjnymi. Obejmowaliśmy od samego początku naszej działalności opieką dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną zarówno dzieci pełnosprawne jak i dzieci niepełnosprawne realizując formy i metody kształcenia specjalnego. Ponadto realizowaliśmy wobec naszych przedszkolaków zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe naszych podopiecznych, które wynikają z niepełnosprawności i różnorakich zaburzeń rozwoju tj. całościowe zaburzenia rozwoju (w tym autyzm i zespół aspergera), niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną, uszkodzenia wzroku i wady słuchu.

 

ROK 2015 – Ruda Śląska

ROK 2015 – Ruda Śląska

W październiku 2015 roku przy Przedszkolu EJBISI w Rudzie Śląskiej powstał Żłobek EJBISI i Klub Malucha EJBISI.

W tym roku rozpoczęliśmy również realizację specjalistycznych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci nie uczęszczających do Przedszkola EJBISI i Żłobka EJBISI w Rudzie Śląskiej.

Od roku 2015 oferta specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością została dodatkowo poszerzona o zajęcią z rehabilitacji ruchowej, zajęcia z surdopedagogiem i zajęcia z tyflopedagogiem oraz zajęcia terapii polisensorycznej stymulujace rozwój dzieci w sali doświadczania świata.

We wrześniu 2016 w Przedszkolu EJBISI w Rudzie Śląskiej zaczął funkcjonować oddział terapeutyczny (specjalny) dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają szczególnej indywidualizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

W tym czasie (od września 2016 roku) wprowadziliśmy do oferty przedszkola dodatkowe cotygodniowe zajęcia ruchowe judo, rytmikę, zajęcia legorobotyki, zajęcia muzyczno-taneczne, które urozmaicały całodzienny pobyt dzieci w  Przedszkolu EJBISI.

Wszystkie grupy przedszkolne w Przedszkolu EJBISI w Rudzie Śląskiej od roku szkolnego 2016 / 2017 realizują autorskie programy zajęć opracowane przez poszczególnych nauczycieli – wychowawców danej grupy.

Ze względu na lingwistyczną działalność naszych Przedszkoli prowadzimy bezpłatną, codzienną naukę języka angielskiego w formie zabaw i dialogów dla naszych podopiecznych oraz  płatną popołudniową naukę języka angielskiego dla dzieci nieuczęszczających do naszego przedszkola oraz dzieci starszych w wieku szkolnym.

 

ROK 2017 – Siemianowice Śląskie i Ruda Śląska

We wrześniu 2017 roku rozpoczęło działalność kolejne przedszkole EJBISI w Siemianowicach Śląskich, które zostało zaprojektowane w identyczny sposób jak to  w Rudzie Ślaskiej.

Od samego początku swojej działalności przedszkola obejmowały opieką dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne od wieku 2,6 do ukończenia wychowania przedszkolnego. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są kwalifikowane do oddziału integracyjnego lub specjalnego na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz dokonywanej przez zespół naszych specjalistów oceny możliwości i potrzeb rozwojowych i terapeutycznych.

Nasze przedszkola charakteryzują się doskonałą infrastrukturą sal i innych pomieszczeń dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb naszych podopiecznych. Sale przedszkolne – duże, jasne i zapewniające komfort całodziennego pobytu wszystkim dzieciom – posiadają dostosowane do wieku i wzrostu dzieci profesjonalne wyposażenie.  W przedszkolach znajdują się  sale przeznaczone na oddziały terapeutyczne (specjalne),  sale z własnymi łazienkami na oddziały integracyjne, przestronne szatnie, salę rehabilitacji ruchowej SI, salę doświadczania świata, gabinety logopedyczne i gabinety psychologiczno-pedagogiczne oraz pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem dla kadry.

Duże place zabaw przyległe bezpośrednio do przedszkoli  są ogrodzone i wyposażone w certyfikowany sprzęt i urządzenia do zabawy dla dzieci. Zacienienie placów zabaw zapewnia bezpieczną zabawę nawet w największe upały oraz możliwość prowadzenia zajęć tematycznych na świeżym powietrzu.

Przedszkola EJBISI zapewniają dzieciom codzienną naukę języka angielskiego, zajęcia legorobotyki, tańca, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne z ramach Filharmonii Przedszkolaka, zajęcia gimnastyki artystycznej.

Komplementarny, holistyczny program zajęć terapeutycznych organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami zapewnia codzienną stymulację zaburzonych obszarów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności oraz rozwój mocnych stron i kompensację poznawczą naszych przedszkolaków. Wśród zajęć terapeutycznych proponowanych przez Przedszkole EJBISI wymienić można terapię SI, fizjoterapię, terapię ruchową i ogólnorozwojową z wykorzystaniem ortezy FIXFORM, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię słuchu, terapię widzenia, terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, trening umiejętności społecznych, logorytmikę, terapię ręki, dogoterapię oraz elementy terapii behawioralnej.

ROK 2019 – ORTEZA FIXFORM

W 2019 roku utworzyliśmy w naszych placówkach oddziały Centrum Rehabilitacji Progresywnej zapewniające niezwykle skuteczną rehabilitację w nowoczesnej ortezie na całe ciało FIXFORM.  Oddziały te oferują bezpłatne dla naszych podopiecznych zajęcia fizjoterapeutyczne oraz zintegrowane zajęcia SI w ortezie FIXFORM.

 

W ramach naszej współpracy z Centrum dodatkowo organizujemy płatne zajęcia popołudniowe dla dzieci nieuczęszczających do naszych przedszkoli. Zajęcia odbywają się w blokach: poniedziałek/ środa; wtorek/czwartek; piątek/sobota w godzinach: 14.30, 16.00, 17.30, a w sobotę 9.00, 10.30, 12.00.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami działania ortezy w zakładce FIXFORM