Zespół placówek EjBiSi Nowoczesne terapie Integracja Języki obce

Przedszkole

w Rudzie Śląskiej

Przedszkole

w Siemianowicach Śląskich

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Katowicech

Dlaczego Ejbisi?

Misją placówek EJBISI jest codzienna troska o wszechstronny rozwój każdego z naszych podopiecznych, zarówno pełnosprawnych, jak i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dzieci uczestniczą w bogatym i bardzo urozmaiconym programie edukacyjnym obejmującym codzienne lekcje języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia indywidualne np. legorobotykę, sportowe, manualne, taneczne, muzyczne, matematyczne, a także specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Przedszkola stawiają na wysokospecjalistyczną fizjoterapię realizowaną poprzez nowatorskie metody rehabilitacyjne takie jak orteza FIXFORM oraz kompleksowe terapie: korekcyjno- kompensacyjną, logopedyczną, neurologopedyczną, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, oligofrenopedagogiczną, treningu zachowań społecznych, . Rodzice naszych podopiecznych mogą liczyć na profesjonalne porady wspierające: konsultacje, warsztaty, zajęcia otwarte oraz bezpośredni pokaz i instruktaż różnego rodzaju zajęć specjalistycznych. Nauczyciele, wychowawcy, a także specjaliści pracujący w placówkach EJBISI prowadzą na bieżąco obserwację pedagogiczną naszych podopiecznych, mającą na celu zdiagnozowanie stopnia rozwoju kompetencji społecznych, psychomotorycznych, również w zakresie sprawności komunikacyjnych, w tym mowy werbalnej i innych istotnych parametrów rozwojowych.


Co oferujemy?

-codzienne zajęcia języka angielskiego w naszych przedszkolach

– kompleksowe terapie

-terapie dla obcokrajowców

-rehabilitacja dzieci i dorosłych

-odnowa biologiczna


Zapraszamy do kontaktu:

577 826 100