Fundacja EJBISI powstała w 2015 z misją tworzenia nowoczesnych, kompleksowych placówek rehabilitacyjno- opiekuńczych realizujących i promujących nowatorskie metody terapeutyczne, fizjoterapeutyczne oraz edukacyjne.

Obecnie Fundacja jest organem prowadzącym takich ośrodków jak:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Katowicach,
2. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Katowicach dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Rudzie Śląskie,
4. Niepubliczny Żłobek w Rudzie Śląskiej,
5. Niepubliczne Przedszkole lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Siemianowicach Śląskich.

Każda z naszych placówek wyposażona jest w nowoczesny, profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, terapeutyczny oraz edukacyjny.

Swoim działaniem obejmujemy wszystkie grupy wiekowe.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEGAGOGICZNA zatrudnia profesjonalną, wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, specjalistów zajęć dodatkowych oraz specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki, neurologopedii, fizjoterapii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiki specjalnej, polisensorycznych metod terapii, metod wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Dorosłe osoby zapraszamy do CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ przy ul Św. Stanisława 4 w Katowicach na różnorodne masaże czy też kompleksowy program GLOBALNA FORMA, na który składa się holistycznie opracowana sekwencja masaży leczniczych, energetycznych i relaksacyjnych połączonych z tlenoterapią oraz stosowną suplementacją. Nasza wysokospecjalistyczna kadra fizjoterapeutów zapewni nawet najbardziej wyczerpanemu pacjentowi szybką regenerację i pełne odprężenie.

 

Zajęcia w terapii dziecięcej, podobnie jak i rehabilitacjia dorosłych,  prowadzone są według nowatorskiego programu rehabilitacyjnego opartego na innowacyjnej ortezie całego ciała FIXFORM . Ćwiczenia w tej ortezie pozwalają na radykalną poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej po przebytych urazach, uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, chorobach o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, genetycznym czy okołoporodowym. Skutecznie pomagamy w takich zaburzeniach jak mózgowe porażenia dziecięce, dyspraksja, obniżenie napięcia mięśniowego, autyzm, zespół Aspgera, zespół Downa’a, SM, stany pooperacyjne kręgosłupa i kończyn oraz wiele innych.

 
Placówki PRZEDSZKOLNE obejmują opieką dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną zarówno dzieci pełnosprawne jak i dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych i specjalnych.  Program edukacyjny i terapeutyczny integruje i uwzględnia indywidualne potrzeby wszystkich podopiecznych
– zarówno te, które wynikają z różnorakich zaburzeń rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami jak i ogólnorozwojowych dzieci zdrowych.

Dzieci niepełnosprawne przebywają w placówce bezpłatnie. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, wyżywieniem czy dojazdem.

Mając na celu wszechstronny rozwój wszystkich naszych podopiecznych uruchomiliśmy szereg zajęć dodatkowych, które dynamicznie wpływają na rozwój dziecka takich jak codzienny, dialogowo prowadzony język angielski, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, trening umiejętności społecznych, zajęcia muzyczne z elementami rytmiki, zajęcia z legorobotyki i zajęcia muzyczne wraz z Filharmonią Przedszkolaka oraz wiele innych